Om oss

PIUS BEGRAVNING

Pius Begravningsservice AB har varit verksamma inom begravningsbranschen sedan år 2001 och drivs av Olle Andersson med sönerna Joel och Erik Andersson.

FAST PRIS – DIN TRYGGHET

Hos oss arbetar vi med stor respekt för den avlidne, de anhöriga och för dödsboets ekonomiska tillgångar. Därför inriktar vi oss på att medverka till ett värdigt avsked till en rimlig kostnad.

När du vänder dig till oss ger vi dig svar på alla dina frågor och hjälper dig att skapa en minnesvärd begravningsceremoni till rimliga begravningskostnader. Vid ett dödsfall och efterföljande begravning är vissa åtgärder och arbetsinsatser av lätt förstådda skäl mer eller mindre ofrånkomliga. Fondkistan har specificerat och sammanfört kostnaderna för dessa till ett fast grundpris.

ENSKEDE

Vi finns på Enskedevägen 1 i Gamla Enskede, längs Nynäsvägen mellan Globen och Skogskyrkogården. T-banestation Blåsut ligger bara några minuters promenad från oss. Åker man bil brukar det inte vara några problem med parkeringsplatser.

TYRESÖ

Sedan 2014 driver vi också  Fondkistan Tyresö på Bollmora Gårdsväg 8 (samma hus som Friskis&Svettis). Två timmars gratis parkering i p-hus precis utanför.

HUDDINGE

Tyvärr ska fastigheten på Häradsvägen 1 renoveras/rivas och vi står utan lokalt kontor i Huddinge från september 2018. Vi hänvisar till våra kontor i Enskede eller Tyresö istället.

FRÄMJAR FORSKNING

Genom att anförtro begravningen till oss gör Du en insats av bestående värde. Till Stiftelsen Fondkistan avsätts fem procent av inköpspriset för varje förmedlad kista och urna. Stiftelsen, som är underställd Länsstyrelsen i Stockholm, har till ändamål att stödja forskning kring cancer, hjärt- kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt medfödda missbildningar.

EN DEL AV FONDKISTAN

År 2004 anslöt vi oss till Fondkistan eftersom vi bedömde Fondkistans koncept som ett ur konsumentperspektiv mycket attraktivt alternativ. Genom att så många av våra kunder kommer till oss på rekommendation av släkt, vänner och bekanta får vi också detta bekräftat i våra dagliga kontakter med anhöriga som vänder sig till oss.

 FONDKISTAN ÄR TILL FÖR ALLA

Fondkistan är till för alla. Det innebär att vi välkomnar dig lika varmt oavsett din trosuppfattning och dina önskemål kring begravningen.

I enlighet med den avlidnes önskemål och i samråd med de anhöriga utför vi kistbegravning, urnbegravning, gravsättning i minneslund eller – efter tillstånd av länsstyrelsen – gravsättning då askan strös ut på annan plats. Begravningen kan ske i enlighet med önskad ritual. Begravningsarrangemangen kan vidare anpassas till olika religioners påbud likaväl som till borgerlig begravning.