Musik

MUSIK OCH LÄNKAR

På en begravning spelas vanligen flera musikstycket oavsett om den är borgerlig, enligt Svenska kyrkans ordning eller annat trossamfunds. Den musik man väljer bidrar till att göra begravningen stämningsfull och eftersom man nuförtiden kan välja ganska fritt sätter det även personlig prägel på akten.

Här följer några exempel på musikstycken som det även går att lyssna på om man klickar på dem. Varje inspelning innehåller även praktisk information för dig som ska ordna en begravning.