Crescendo valfri färg blå

Kista Crescendo djupblå med dekorativ kompassros