Stockholms stads kapell och kyrkogårdar

I Stockholm är det Stockholm Stad som är huvudman för begravningsverksamheten till skillnad från resten av länet där Svenska kyrkan är huvudman.

Begravningshuvudmannen har bland annat till uppgift att se till att det finns kapell eller ceremonilokaler som är anpassade för alla, oavsett religiös tillhörighet. Kapellen på Skogskyrkogården samt de andra kapell som drivs av Stockholms kyrkogårdsförvaltning är således till för alla och kan nyttjas för såväl borgerliga som religiösa begravningsceremonier. På Skogskyrkogården finns även en utomhusceremoniplats.

 

Här finns vidare information om Stockholms kyrkogårdsförvaltnings kapell.

Almhöjden anlades av Sigurd Lewerentz och understryker områdets mjuka och romantiska karaktär.