Bouppteckning / Dödsboanmälan

BOUPPTECKNING

När någon dör ställs de anhöriga även inför många praktiska problem som måste lösas. Vad händer med den avlidnes tillgångar och skulder? Vem ska göra vad?

En bouppteckning är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder samt en förrättning man håller där dödsbodelägarna träffas för att gå igenom dessa. Bankkonton, värdepapper, fastigheter, lån, fordon, skulder mm. är sådant som måste tas upp. Om det finns en efterlevande maka/make ska även dennes tillgångar och skulder tas upp. Senast tre månader efter att någon avlidit ska en bouppteckning förrättas. Det är dödsbodelägarnas skyldighet att detta blir gjort inom föreskriven tid.

När bouppteckning godkänts av skattemyndigheten ligger den sedan till grund för bl.a. arvskiftet. Vi hjälper er gärna med bouppteckningen och andra juridiska frågor som tex testamentsskrivning.

En bouppteckning hos oss kostar från 6.000 kr beroende på komplexitet.

DÖDSBOANMÄLAN

I de fall det inte finns några tillgångar i dödsboet behöver en bouppteckning inte upprättas. Då kan man istället få hjälp av kommunen där den avlidne var skriven med att upprätta en dödsboanmälan.
Hos kommunens socialkontor/Stadsdelsförvaltning kan man även söka ekonomiskt bistånd för begravningskostnader.