VÄLKOMMEN TILL PIUS BEGRAVNINGBYRÅ FONDKISTAN

Vi är ett litet familjeföretag som driver begravningsbyråer i Gamla Enskede, Huddinge och Tyresö. Vi arbetar utifrån ett fast grundpris 9.800 kr.

VÄLKOMMEN TILL PIUS BEGRAVNINGSBYRÅ!

När någon vi känner väl avlider, berörs vi djupt. Ofta så djupt att känslan inför begravningen är att snabbt få den ur världen. Men det finns ingenting som brådskar. Du har god tid på dig att tänka efter vad som känns viktigt för just dig; en dyr kista, stora blomsterarrangemang eller kanske en vacker och genomtänkt ceremoni där de mer bestående minnena får utrymme?

Hos oss arbetar vi med stor respekt för den avlidne, de anhöriga och för dödsboets ekonomiska tillgångar. Därför inriktar vi oss på att medverka till ett värdigt avsked till en rimlig kostnad.

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag
och någonting alldeles oväntat sker.
Världen förändrar sig varje dag
men ibland blir den aldrig densamma mer.

ALF HENRIKSSON